Evolve

Het kantoorgebouw ligt op een strategische plek binnen de nieuwe ontwikkeling van Beukenhorst. In het ontwerp worden de twee karakters met elkaar verbonden; het stoere representatieve en het warme groene. Samen leveren ze een gebouw op met een hoge leefkwaliteit. In het ontwerp staat bewegen en ontmoeten centraal. Dat maken we ook zichtbaar door trappen en tuinen in het exterieur als in het interieur. Bewegen door gebouwen is niet alleen gezonder het stimuleert ook ontmoeting en informele kennisdeling. Het levert letterlijk een slimmer gebouw op.

Het gebouw staat op een halfverdiepte parkeergarage met rondom uitnodigende trappen en op het dek groene tuinen. Aan de Taurusavenue scheidt de gracht het autoverkeer met het fietspad en voetpad welke leiden naar het OV-station en fietsbrug over de A4.

WELL is een nieuwe standaard die als centrale focus heeft het comfort en de gezondheid van de mens. Het bestaat uit zeven onderdelen (Lucht, Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Geest). Er worden punten toegekend in elke categorie, waardoor het vergelijkbaar is met BREEAM. Wij zien WELL als een goede aanvulling op BREEAM, daar het zachtere (maar net zulke belangrijke) waarden als beweging, verzorging en ontspanning toevoegt aan meetbare waardes als daglicht en ventilatie.

Architect:  Paul de Ruiter Architects

Aannemer: nog niet bekend

Status: in voorbereiding